ΟΣΔΕ 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έναρξη διαδικασίας ενεργοποίησης δικαιωμάτων 2022. Κατάθεση εμπρόθεσμων αιτήσεων στα γραφεία του Συν/μου έως 30 Ιουνίου 2022.

 

Δικαιολογητικά κατά περίπτωση:

 

ü Κωδικό εξουσιοδότησης για πύλη. Για την απόκτηση του ο/η αιτών/ούσα πρέπει να κάνει την διαδικασία στην ιστοσελίδα https://eae.opekepe.gov.gr/landing-page απαραιτήτως γι’ αυτό χρειάζονται ο κλειδάριθμος της γενικής γραμματείας πληροφοριακών συστημάτων

ü Την αστυνομική τους ταυτότητας.

ü Το βιβλιάριο τράπεζας με τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού ταμιευτηρίου του.

ü Α.Μ.Κ.Α.

ü Λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου maill.

ü Αριθμό κινητού τηλεφώνου.

ü Αντίγραφο του νέου μητρώου κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, συμπληρωμένο με όλες τις μεταβολές των ζώων.

ü Πιστοποιητικά έγγραφα κατά περίπτωση για την ελαιοκαλλιέργεια ή βιολογική γεωργία.

ü Υποχρεωτικά παραστατικά κατοχής αγροτεμαχίων (Ε9 με ΑΤΑΚ αγροτεμαχίων, συμβόλαια κλπ).

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η έκταση του κάθε αγρού ή βοσκοτόπου στο Ε9, πρέπει να είναι ίδια η μεγαλύτερη με την έκταση του τεμαχίου που έχει ψ/θεί.

 ü Στην περίπτωση που δεν μπορεί να προσέλθει κάποιος παραγωγός η αίτηση μπορεί να γίνει από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο το οποίο θα προσκομίσει την εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής και την ταυτότητα του.

ü Ενοικιαζόμενα τεμάχια  ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης ή χρησιδάνεια, τα οποία πρέπει:

 α) Να αναγράφουν υποχρεωτικά τον Α.Φ.Μ. τόσο του ιδιοκτήτη, όσο και του ενοικιαστή, με θεωρημένο το γνήσιο των υπογραφών.

 β) Να αναφέρουν αναλυτικά τα στοιχεία των αγροτεμαχίων και τη χρονική περίοδο της μίσθωσης.  να είναι θεωρημένα από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) όπως απαιτείται.

 γ) Ειδικά για τα ενοικιαζόμενα βοσκοτόπια πρέπει να αναγράφεται ο ΑΤΑΚ του βοσκοτόπου από το Ε9 του ιδιοκτήτη.

 

 

 

Πλειοδοτικός Διαγωνισμός μίσθωσης Ακινήτων – Αγροτεμαχίων

 

 

Σύμφωνα με το υπ.αριθ. Νο 2/2022 πρακτικό του Δ.Σ. του  Α.Σ. Οροπεδίου Λασιθίου και ακολουθώντας όλες τις νόμιμες διατάξεις, ορίζεται στα γραφεία του Αγροτικού Συνεταιρισμού Οροπεδίου Λασιθίου,

 Πλειοδοτικός Διαγωνισμός μίσθωσης  Ακινήτων – Αγροτεμαχίων

 στις 30/05/2022 και ώρα 10:00π.μ.-14:00μ.μ.

 για τα κάτωθι ακίνητα – αποθήκες του Συνεταιρισμού:

  1.  Αποθήκη Μέσα Λασιθίου. Τιμή εκκίνησης ετησίου μισθώματος 550€.

 Ώρα πλειοδοσίας 9:00π.μ.-09:30μ.μ.

 

  1. Αποθήκη Αγίου Κωνσταντίνου. Τιμή εκκίνησης ετησίου μισθώματος 600€.

 Ώρα πλειοδοσίας 09:30π.μ–10:00π.μ.

 

  1. Αποθήκη Αγίου Γεωργίου. Τιμή εκκίνησης ετησίου μισθώματος 2.500€.

 Ώρα πλειοδοσίας 10:00π.μ–10:30π.μ.

 

  1. Αποθήκη Αβρακόντε. Τιμή εκκίνησης ετησίου μισθώματος 800€.

  Ώρα πλειοδοσίας 10:30π.μ–11:00 π.μ.

 

  1. Οι 3 Αποθήκες Ψυχρού. Τιμή εκκίνησης ετησίου μισθώματος 800 € ανά αποθήκη.

  Ώρα πλειοδοσίας 11:00π.μ–11:30 π.μ.

 

  1. Γεφυροπλάστιγγα Ψυχρού. Τιμή εκκίνησης ετησίου μισθώματος 50€.

 Ώρα πλειοδοσίας 11:30π.μ–12:00 μ.μ.

 

  1. 4 Αγροτεμάχια στο Τζερμιάδων . Τιμή εκκίνησης ετησίου μισθώματος100 € ανά αγροτεμάχιο.

  Ώρα πλειοδοσίας 12:00π.μ – 12:30 μ.μ.

Σημείωση:

  • Στον διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσοι έχουν οικονομικές εκκρεμότητες μισθωμάτων προηγούμενων χρήσεων.
  • Η μίσθωση των ακινήτων αφορά αποκλειστικά την χρήση για την οποία προορίζεται η μίσθωση τους. Δεν επιτρέπεται η επινοικίαση των ακινήτων σε τρίτους.
  • Εφόσον παρουσιαστεί ενδιαφέρον για τον διαγωνισμό, δύναται να παραταθεί  από την επιτροπή η ώρα διενέργειας του, έως την τελική επικύρωση του.

 Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να κρατούν μαζί τους την Αστυνομική τους Ταυτότητα και έντυπο ένδειξης ΑΦΜ .

 Πληροφορίες στο τηλέφωνο  28440-22124 κατά της εργάσιμες ημέρες και ώρες.

για τον Α.Σ. Οροπεδίου Λασιθίου

 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

 Παπαδάκης Αρισταγόρας