Πλειοδοτικός Διαγωνισμός μίσθωσης Ακινήτων – Αγροτεμαχίων

 

 

Σύμφωνα με το υπ.αριθ. Νο 2/2022 πρακτικό του Δ.Σ. του  Α.Σ. Οροπεδίου Λασιθίου και ακολουθώντας όλες τις νόμιμες διατάξεις, ορίζεται στα γραφεία του Αγροτικού Συνεταιρισμού Οροπεδίου Λασιθίου,

 Πλειοδοτικός Διαγωνισμός μίσθωσης  Ακινήτων – Αγροτεμαχίων

 στις 30/05/2022 και ώρα 10:00π.μ.-14:00μ.μ.

 για τα κάτωθι ακίνητα – αποθήκες του Συνεταιρισμού:

  1.  Αποθήκη Μέσα Λασιθίου. Τιμή εκκίνησης ετησίου μισθώματος 550€.

 Ώρα πλειοδοσίας 9:00π.μ.-09:30μ.μ.

 

  1. Αποθήκη Αγίου Κωνσταντίνου. Τιμή εκκίνησης ετησίου μισθώματος 600€.

 Ώρα πλειοδοσίας 09:30π.μ–10:00π.μ.

 

  1. Αποθήκη Αγίου Γεωργίου. Τιμή εκκίνησης ετησίου μισθώματος 2.500€.

 Ώρα πλειοδοσίας 10:00π.μ–10:30π.μ.

 

  1. Αποθήκη Αβρακόντε. Τιμή εκκίνησης ετησίου μισθώματος 800€.

  Ώρα πλειοδοσίας 10:30π.μ–11:00 π.μ.

 

  1. Οι 3 Αποθήκες Ψυχρού. Τιμή εκκίνησης ετησίου μισθώματος 800 € ανά αποθήκη.

  Ώρα πλειοδοσίας 11:00π.μ–11:30 π.μ.

 

  1. Γεφυροπλάστιγγα Ψυχρού. Τιμή εκκίνησης ετησίου μισθώματος 50€.

 Ώρα πλειοδοσίας 11:30π.μ–12:00 μ.μ.

 

  1. 4 Αγροτεμάχια στο Τζερμιάδων . Τιμή εκκίνησης ετησίου μισθώματος100 € ανά αγροτεμάχιο.

  Ώρα πλειοδοσίας 12:00π.μ – 12:30 μ.μ.

Σημείωση:

  • Στον διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσοι έχουν οικονομικές εκκρεμότητες μισθωμάτων προηγούμενων χρήσεων.
  • Η μίσθωση των ακινήτων αφορά αποκλειστικά την χρήση για την οποία προορίζεται η μίσθωση τους. Δεν επιτρέπεται η επινοικίαση των ακινήτων σε τρίτους.
  • Εφόσον παρουσιαστεί ενδιαφέρον για τον διαγωνισμό, δύναται να παραταθεί  από την επιτροπή η ώρα διενέργειας του, έως την τελική επικύρωση του.

 Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να κρατούν μαζί τους την Αστυνομική τους Ταυτότητα και έντυπο ένδειξης ΑΦΜ .

 Πληροφορίες στο τηλέφωνο  28440-22124 κατά της εργάσιμες ημέρες και ώρες.

για τον Α.Σ. Οροπεδίου Λασιθίου

 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

 Παπαδάκης Αρισταγόρας