ΟΣΔΕ 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έναρξη διαδικασίας ενεργοποίησης δικαιωμάτων 2022. Κατάθεση εμπρόθεσμων αιτήσεων στα γραφεία του Συν/μου έως 30 Ιουνίου 2022.

 

Δικαιολογητικά κατά περίπτωση:

 

ü Κωδικό εξουσιοδότησης για πύλη. Για την απόκτηση του ο/η αιτών/ούσα πρέπει να κάνει την διαδικασία στην ιστοσελίδα https://eae.opekepe.gov.gr/landing-page απαραιτήτως γι’ αυτό χρειάζονται ο κλειδάριθμος της γενικής γραμματείας πληροφοριακών συστημάτων

ü Την αστυνομική τους ταυτότητας.

ü Το βιβλιάριο τράπεζας με τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού ταμιευτηρίου του.

ü Α.Μ.Κ.Α.

ü Λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου maill.

ü Αριθμό κινητού τηλεφώνου.

ü Αντίγραφο του νέου μητρώου κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, συμπληρωμένο με όλες τις μεταβολές των ζώων.

ü Πιστοποιητικά έγγραφα κατά περίπτωση για την ελαιοκαλλιέργεια ή βιολογική γεωργία.

ü Υποχρεωτικά παραστατικά κατοχής αγροτεμαχίων (Ε9 με ΑΤΑΚ αγροτεμαχίων, συμβόλαια κλπ).

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η έκταση του κάθε αγρού ή βοσκοτόπου στο Ε9, πρέπει να είναι ίδια η μεγαλύτερη με την έκταση του τεμαχίου που έχει ψ/θεί.

 ü Στην περίπτωση που δεν μπορεί να προσέλθει κάποιος παραγωγός η αίτηση μπορεί να γίνει από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο το οποίο θα προσκομίσει την εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής και την ταυτότητα του.

ü Ενοικιαζόμενα τεμάχια  ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης ή χρησιδάνεια, τα οποία πρέπει:

 α) Να αναγράφουν υποχρεωτικά τον Α.Φ.Μ. τόσο του ιδιοκτήτη, όσο και του ενοικιαστή, με θεωρημένο το γνήσιο των υπογραφών.

 β) Να αναφέρουν αναλυτικά τα στοιχεία των αγροτεμαχίων και τη χρονική περίοδο της μίσθωσης.  να είναι θεωρημένα από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) όπως απαιτείται.

 γ) Ειδικά για τα ενοικιαζόμενα βοσκοτόπια πρέπει να αναγράφεται ο ΑΤΑΚ του βοσκοτόπου από το Ε9 του ιδιοκτήτη.